head alle 2013 alta liten3

Klekkeriet er et kulturnæringshus i Bossekop i Alta. For tiden er det 11 leietagere i huset.

Vi har lav husleie og er et tilbud til kulturnæringer i etableringsfasen.

Ta kontakt med dajo@alta.kommune.no eller pr tlf: 78 45 51 37 om du er kulturnæringsutøver og har behov for kontor.